fruitly  אודות 

Healthy Morning

כולנו מכירים את היתרונות הבריאותיים שבאכילת פירות .
 פרוטלי נולדה מתוך מודעות בעולם  לנושא הבריאות

מאפשרת לנו ליהנות מאכילת פירות עונתיים במשך כל השנה . 


הפירות הקפואים של פרוטלי מאפשרים לנו ליהנות מהטעם
הנפלא ומהיתרונות הבריאותיים הנמצאים בפירות.

מחקרים עדכניים מצביעים על כך שפירות אשר נקטפים נשטפים
ומוקפאים מיד שומרים על כל הערכים התזונתיים ועשירים בויטמינים
ובמינרלים כמו בפירות טריים.

הפרות של פרוטלי נקטפים בשיא בשלותם מוקפאים בשיטה זו
ומכילים את הפרי נטו ללא כל תוספות.