תנאי שימוש מדיניות ופרטיות.​

 • יש לקרא את כל ההנחיות עד סוף התנאים.

 • ראוי לקרא את ההנחיות הכתובות לקמן כדי לקבל הבנה ברורה על כל עניני התקנות והנחיות באתר שלנו, מוסכם על הצדדים ובפרט על כל המבצע פעולות וקניות באתרנו, שמאשר בזאת כי אכן קרא את ההוראות דלקמן, מסכים ומשאר כי מסכים לתקנות והוראות, וכי הסכם זה מחייב בין את הגולשים באתרנו ובין את החברה "פרוטלי", הילכך ובהתאם לזאת כל רכישה קניה התעניינות או הזמנה באתר יהיו כפופים למפרט התקנון להלן.

 • בתוך האתר הזה קיימת אפשרות בה הלקוח יכול להוסיף את חוות דעתו לגבי המוצר, מכל מקום המזמין מגלה דעת בשעת הזמנתו, שידוע לו שהחברה ובעליה אינם בהכרח עוברים על תגובתו וחוות הדעת שהלקוח כתב, וכן מאחר וחוות הדעת של הלקוח נכתבת לפי שיקול דעתו מבלי שמנהלי האתר בודקים את האמינות ודיוק של חוות הדעת, בעלי האתר אינם מתחייבים לשאת בתוצאות ולקיחת אחריות על כל טעות או נזק ישיר או עקיף שיגרם בגלל חוות הדעת ההיא, וה"ה מסכים הגולש בזאת כי אין לו שום זכות קניינית או רוחנית על חוות הדעת שכותב באתר. 

 • כל המשתמש באתר זה שיגרום נזק או הוצאת שם רע או לשון הרע וכן כל נזק ממוני או רוחני לאתר לשם החברה או לבעליו בין בעקיפין ובין בישירות מחמת הפרת התקנון או פרסום שלישי, מתחייב בשעת ההזמנה לשלם בכסף פיצוי הולם לבעלי האתר, כי שיראה בעיני בעלי החברה. ומשום כך גם מגלה המשתמש דעתו כי מסכים ואף ידוע לו שהאתר רשאים לבצע מחיקה תיקון או עריכה לכל הערה או חוות דעת, בין שינוי חלקי או שינוי מלא שגולש באתר כתב, והכל לפי החלטתם הבלעדית והמוחלטת של בעלי החברה והאתר, גם בלא להודיע לגולש על כך בכתב או בעל פה.

 • הגולש ומזמין מתחייב כי חוות הדעת שיכתוב באתר לא תפר שום דין, ולא תפגע בשום דרך בזכויות האתר ובעליו, וכן לא תכלול חוות הדעת שום הפרת זכות לאחרים או מידע המזיק לפרטיות, הוצאת שם רע או לשון הרע, וכן כל ציטוט או טענה העלולה להטעות את האתר המספק.   

 • אתר זה נועד לשימוש הגולשים במדינת ישראל לחוד. ובשל כך רשאים בעלי האתר והחברה לשמור על הזכות המלאה לאסור את השימוש לקונה או גולש מסוים לבצע כל סוג של פעולה או הזמנה באתר, ללא מתן תירוץ ביאור נימוק או הסבר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של בעלי החברה.  

 • הלקוח מסכים בזאת כי לא תהיה לו שום תביעה או טענה כלפי האתר החברה או בעליו מחמת שינוי או עדכון באתר, ובאשר לזאת מעודדים אנו בזאת בכל לשון של בקשה קודם קניה רכישה או השתמשות באתר להתרענן בשינוי התנאים והתקנון. 

 • חל התר מוחלט על בעלי האתר לסגור את האתר ואת פעילותיו ללא מתן הודעה מראש בכל עת ובכל מצב.

 • מוסכם על שני הצדדים [הגולש ובעלי החברה] שרשאים בעלי החברה לשנות ולעדכן את תקנותיה של האתר בכל רגע נתון לפי שיקול דעתם ורצונם, גם בלא הודעה מראש לגולש, קונה או מזמין, 

 • בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת ללקוח המשתמש באתר. 

 • הגולש, קונה ומזמין מגלה דעתו בכל הזמנה ורכישה שיודע וברור לו שכל התמונות המוצגות באתר של פרוטלי הם אך ורק להמחשה, ולכן אין ביד הגולש קונה או מזמין לחייב או לצפות שהחברה תספק לו מוצר שדומה למה שראה באתר. 

 • אתר זה של חברת "פרוטלי" מתמקד לרוב במכירת פירות קפואים למיניהם, וכן רשאית למכור יוגורטים מיצים וכל מתן שירות שתחליט שנכון לה באותו הזמן. הפרודוקטים יפורטו באתר ע"ש. וממילא מאחר ובעלי  האתר והחברה אינם מתחייבים למכור רק פירות קפואים יכולים לבחור בכל רגע נתון להחליף לשנות או להסיר לחלוטין את הפרודוקטים המובאים בכל דפי האתר המוצגים לגולש אך ורק לפי בחירתם האישי של מנהלי ובעלי האתר וחברת "פרוטלי".   

 • מאחר והאתר בבעלותה של חברת פרוטלי, רשאים בעלי האתר לשנות את סך התשלום ומחירה של כל פרי, פרודוקט או שירות שהאתר מספק ללא מתן הסבר הודעה בכתב או בעל פה מהגולשים וקונים, לפי רצונם והבנתם של בעלי החברה. וכן לספק פירות או כל שירות אחר בסיטונאות או לצרכנים למכור יותר או פחות, וכן רשאית החברה למנוע קניה מעבר למשקל מסוים, לכל לקוח או חברה כל שהיא, וכן להחליט מחיר מסוים למשקל או לשנותו לפי החלטת החברה ושיקול דעתה לחוד.

 • כל המשתמש באתר מסכים בזאת כי הפירות בפרט, וכל מוצר אחר בחברה ובאתר נמדד ונישקל ע"י הפועלים של חברת פרוטלי או כל הממונה על ידה, ושלא יוכל הקונה לטעון שהשקילה נעשתה שלא כדין או שהוחסר מהכמות הנקנית והמוזמנת.

 • חברת פרוטלי משאירה בזאת את זכות הבחירה לקנות לרכוש ולמיין את סוגי הפרודוקטים אשר מופיעים באתר, ובאשר לזאת בעלי האתר או מיופי כוחם בעלי ההחלטה היחידה לגבי איכות וסוג הפרודוקטים והפירות הנמכרים באתר ומסופקים לקונה, ולכן גם מוסכם בזאת כי לא תהיה שום טענה או תביעה על החברה ובעלי האתר על כל פרי מוצר הזמנה או אירוע שיסופק ע"י האתר ובעליו.   

 • מוסכם בזאת כי בהחלט סביר להניח כי יופיע באתר מוצר פרודוקט או שירות אחר שכבר אינו במלאי או שאינו במתן שירות, הילכך ובהתאם לזאת אם קונה הזמין מוצר שלא היה במלאי [וצוין באתר אחרת] פוטר הקונה או המזמין את החברה את האתר ואת בעליה מכל התחייבות לספק את מה שהזמין, וכן ברור שהקונה יזוכה בדמי הקניה על הפרודוקט שלא קיבל.

 • חברת פרוטלי תספק את הפירות לכתובתו של המזמין לפי מה שצוין באתר [בשדה המיוחדת לכך] או שיאסוף הקונה את הפירות בתיאום מראש מהמקום שבו תחליט החברה. אולם החברה משאירה לעצמה את הזכות לספק את הפירות הקפואים אך ורק למקומות מסוימים שתיבחר, ובזמן שתבחר, כמו שיבואר באתר של פרוטלי.  

 • מאחר וחברת פרוטלי אינה יכולה להתחייב שבכל רגע נתון כל הפרודוקטים יהיו זמינים, לכן הגם שהחברה בוודאי תעשה את השתדלותה המלאה מ"מ יתכן ואעפ"כ לא תוכל לספק את הפרודוקטים שהוזמנו גם אם באתר לא הובהר שאינם בסטוק, הילכך ובהתאם לזאת לא יוכל לתבוע או לטעון את האתר או חברת פרוטלי ובעליה בטענת אי קבלת המוצר שנרכש או בטענת נזק בעקיפין או בישירות [בוודאי שבאופן זה לא תחייב החברה את הרוכש על המוצר שלא סופק].   

 • בשעת ההזמנה מסכים המזמין, גולש ולקוח שאם הוא או אחד מבני משפחתו באי כוחו או מישהו מטעמו, שעל הצד שבשעת חלוקת ההזמנה ע"י חברת פרוטלי ומיופי כוחה, לא יהיה ההנ"ל בכתובת שצוינה בשעת ההזמנה, מאשר הנ"ל לחברת פרוטלי להניח את המוצר המוזמן בצד בפני או ליד הדלת של הבית מעון או משרד שצוין בהזמנה, וכן תוכל חברת פרוטלי להניח את המוצרים המוזמנים בכל מקום שתואם עם המזמין, לרבות נקודת איסוף.

 • חברת פרוטלי תתעסק אך ורק עם הזמנות שיעשו ע"י כרטיסי אשראי המונפקים ומוכרים במדינת ישראל, ולכן בשעת התשלום חייב מזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר המועד ההרשמה, אך ורק באופן שהחברה מתירה את התשלום. וכן באופן בו יידרש אתר פרוטלי להשתמש בהחזר מזומנים יידרש מהלקוח להעביר עוד נתונים אישיים, נתונים אלו כמו חשבון ה PayPal ישמר אצלנו ג"כ.

 • מאחר וחברת פרוטלי ובעליה זכאים לשנות את מחירי המוצרים שבאתר, הילכך באופן ששילם המזמין בתאריך מסוים ובזמן ההזמנה חל שינוי במחירו של המוצר תוכל חברת פרוטלי ליצור קשר עם הלקוח ולדווח לו על השנוי. המזמין עדיין יהיה רשאי לחזור בו מהזמנת הפריט ההוא שמחירו שונה. בוודאי שבאופן שלא שונה מחירו של המוצר, ישלם המזמין עבור אותו המוצר לפי שעת הרכישה והמחיר שהיה כתוב. בלי לגרוע ממה שבואר לעיל. 

 • חברת פרוטלי תכלול בתוך דמי תשלום ההזמנה גם את דמי המשלוח של המוצרים, עם כל זאת זכאית חברת פרוטלי בכל רגע נתון לשנות את סך השלום על המשלוח ולהוסיפו לדמי הזמנת המוצר, וכל זה כפוף לרצונה ושיקול דעתה של חברת פרוטלי ובעליה.

 • באופן שבואר לעיל שחברת פרוטלי תשאיר את המוצרים ליד דלת ביתו [או מקום ההזמנה שצויין באתר] והמוצרים יגבנו יתקלקלו יוזקו יתלכלכו יאבדו או כל נזק אחר שיגרם בישירות או בעקיפין, לא תהיה למזמין שום עילה לתבוע את החברה ובעליה או לטעון, או להשמיץ את האתר ובעליו.

 • חברת פרוטלי מודיעה בזאת כי בדיקת המוצר שהוזמן עם קבלתו, והשוואתו לחשבונית ודף ההזמנה מוטלת על המזמין.

 • רשאי הרוכש/ מזמין להחזיר לחברה מוצר שקיבל בין אם הוא המוצר מסוג שאינו מתכלה או מוצר המתכלה אך ורק עד שבעה ימים מתאריך ההזמנה כנגד חשבונית בלבד, ויתחייב הלקוח בדמי המשלוח המוחזר, וכן כל החלפת מוצר או השלמה של עוד מוצרים לאחר שכבר סופקו תחייב את המזמין בתשלום נוסף של דמי המשלוח. על כל זאת מחויב הלקוח באופן שרוצה להחזיר את המוצר או שקיבל מוצר מקולקל או פגום או שסופקו פרודוקטים שלא הזמין או שסופקו פרודוקטים אחרים – לעדכן את החברה בתוך 24 שעות ממסירת המותר לידו או לדלת ביתו, הילכך באופן שלא דיווח הלקוח לחברה בתום 24 שעות באופנים הנ"ל ניחשב למחילה גמורה מצידו, וממילא לא תהיה לו כל טענה או תביעה בקשר לשביעות רצונו או כל דבר אחר.

 • באופן שפורט לעיל תתאם החברה בשעת יצירת הקשר או אופן ההחזרה או החלפה של המוצר, הלקוח מצידו מתחייב להיות זמין בביתו או במוקד האסיפה בזמן ותאריך שסוכם, אי עמידה בתנאים הנ"ל פוטרת את החברה שוב מכל אחריות ויחוייב הלקוח בדמי משלוח אם לא היה זמין, החברה ובעליה זכאים לא לשמור הוכחות על זמינותו של הלקוח ואם היה הלקוח שם בשעת הגעת שליח האסיפה.

 • למען הסדר הטוב, מתחייב כל המשתמש באתר למסור פרטי זיהוי נכונים כגון טלפון, שם, כתובת, ואי מייל, ובלא זאת לא ניתנת רשות השימוש באתר, פרטים אלו חיוניים, עם כל זאת מובהר שהלקוח אינו חייב להעביר פרטים אישיים ואחרים חוץ מהפרטים הנ"ל, חוץ מפרטי תשלום, והנה מתחייב האתר לא לשמור פרטים רגישים ללא הסכמה בפירוש, וביכולתך לבדוק את המידע ואיזה מידע נישמר אצלנו ביצירת קשר עם החברה, מידע זה עלול לעלות בתשלום גביה, ובאופן שיהיה מידע מוטעה בחברה תדאג לשנותו, ולעדכנו.

 • כדי שההזמנה תתבצע כראוי מתחייב הלקוח למלאות "טופס הצטרפות" לפי כל התנאים והוראות המצוינות בו, אינפורמציה זו ואחרת שימסור תשמר בסיס הנתונים של האתר או במקום אחר, ונותן הלקוח לחברה רשות לעשות באינפורמציה זו שימוש כרצונם, בכפוף לחוק, וכן לעדכנו בהטבות תוספות ועדכונים מטעם חברת פרוטלי. מערכת נתונים זו תצרף את הקונה לתפוצת הדיוור הישיר של חברת פרוטלי או מיופי כוחם, ואף זו ברשות מוחלטת מצד הלקוח, עם כל זאת מתחייב האתר להגן על פרטיותו של הגולש ולהשתמש בבסיס הנתונים באופן חוקי כדבואר בחוק הגנת הפריטות בשנת תשמ"א – 1981. 

 • חברת פרוטלי עובדת עם כמה חברות כדי לספק את רמת השירות הגבוה בה היא מאמינה הילכך חברת פרוטלי משאירה לעצמה את הזכות להעביר מידע מכל סוג שהוא לכל אחת מהחברות שעמה היא עובדת, ומתיר הגולש לחברות האחרות להשתמש בבסיס נתונים ואינפורמציה זו. ​וכן מאחר וחברת פרוטלי בהסכמי הפנייה עם אתרים שונים, והאתרים ההם יכולים לשלוח קוקיות או כל דבר אחר, מוסכם בין הצדדים שנוכל לאגור מידע כמו אתרי הפניות כדי ליצור הבנה כללית ממוקדת להבנת אקטואליות האתרים המפנים ויעילותם, וכן ההפך. והנה משום מאגר הנתונים ושרתים של חברת פרוטלי אינה בארץ משאירים אנו את הזכות לשלוח את האינפורמציה של הלקוח למדינות אחרות, וממילא מוסכם בין שני הצדדים כי לא נקבל אחראיות על שימוש לא חוקי במאגר הנתונים והאינפורמציה שתעשה שם ע"י גורם שלישי. עם כל זאת משום שאין ביכולת החברה לקחת אחריות גם על רמת ההבטחה ושמירת הפרטיות של החברות האחרות או אתרים שונים מסירה חברת פרוט לי את כל האחריות מכל נזק שיגרם ואינה קשורה בשום פנים ואופן לאינפורמציה מהרגע שיוצאת משליטתה. 

 • חברת פרוטלי מאמינה ברמת השירות הכי הגובה, ובין היתר גם תדאג לשמור את כל האינפורמציה הפרטית על הלקוח שנמצאת ברשותה באופן מאובטח ושמור בכפוף לחוק. אתרנו ניבנה ע"י חברת WIX ליעילות ובבטיחות המזמין והגולש, מוסכם על שני הצדדים כי ידוע לגולש שהאתר משתמש באמצעי אבטחת מידע כדי להגן על האינפורמציה שמזין לאתר, אך עדיין יש לוקח על עצמו את האחריות בכניסתו לאתר שכל רשת יכולה להיפרץ ואין ביכולתנו למנוע חדירה מוחלטת, הילכך ובהתאם לזאת מסירה חברת פרוטלי כל קשר ושייכות לנזק שייגרם למזמין ע"י פריצה מסוג זה או אחר, ותביעתו או טענתו של הלקוח תהיה אך ורק נגד הפורצים. חברת פרוטלי תהיה פטורה מכל פיצוי או שייכות לדין, לתביעה או טענה שתוצג. 

 • באופן שגוף ממשלתי או מדיני הממונה על אכיפת החוק דורש גישה לאינפורמציה תהיה חברת פרוטלי זכאית למסור כל מידע אישי בלא הסכמתו של הגולש, ובפרט באופן שיש אפ' חשש להפרת תנאי השימוש הללו, רמאות גניבה או כל התנהגות נגד החוק תהיה חברת פרוטלי רשאית לחקור את החשד להוציא את האמת לאור גם בלא צו מגוף משפטי.

 • כדי לשווק את האתר והחברה מוסכם בזאת כי כל תגובה או חוות דעת שהמזמין יכתוב, תהיה מותרת לפרסום בכלליות כגון לפרסם את שמו הפרטי והעיר שממנה הגיע המזמין. 

 • באופן שבעלי חברת פרוטלי ימכרו את החברה או אחוזים ממנה, מוסכם בזאת שיוכלו להעביר את מאגר הנתונים וכל אינפורמציה שאגרו לקונים.

 • חברת פרוטלי תהיה רשאית לא לספק פרודוקט שלא נמצא בסטוק, או שהמזמין לא אישר את ההזמנה במחיר שכבר שונה ע"י האתר, גם בלא להודיע על כך למזמין, ובהתאם לזאת גם יחויב הלקוח בדמי השנוי של המוצר ששונה מחירו.

 •  מי שהזמין פירות או כל מוצר אחר שחברת פרוטלי מספקת באתר, ורוצה לבטל את ההזמנה, רשאי לעשות כן רק אם עדיין לא נסגרו ההזמנות, ולכל המאוחר עד שעה עשר בבוקר של יום המשלוח, באופן זה לא יחויב המזמין בדמי משלוח, אולם אם ביטל את ההזמנה לאחר עשר בבוקר יחויב בדמי משלוח.

 • חברת פרוטלי רשאית לבטל הזמנה שבוצעה באתר, כל עוד שיודיעו למזמין על כך קודם זמן המשלוח [ועיין בסעיף הקודם], וגם כאן לא יחוייב המזמין בדמי המשלוח.

 • קונה החפץ לחזור בו מפרודוקט שרכש או הזמין, יהיה כפוף לתנאי החוק שנחקקו בשנת תשמ"א  1981, הוראות חוק המכר בשנת תשכ"ח 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב בשנת תשמ"ו – 1986, ובכפוף למדיניות שירות הלקוחות של האתר, כפי שתקבע בכל רגע נתון, וכן בכפוף לחוק הגנת הצרכן. 

 • כל הצהרה הודעה או עידכון שתתפרסם או תשלח דרך האתר של פרוטלי למזמין דרך אימייל    fruitly10@gmail.com     שמסר המזמין בעת ההרשמה לאתר פרוטלי יחשב כאילו הגיעה לקונה ביום המסירה.

 • מאחר וחברת פרוטלי צריכה להודיעה ללקוח על עדכונים וכד' סביר להניח שהאתר יעשה זו דרך אימייל [דואר אלקטרוני], ככה שיתכן שיקבל הלקוח אימייל בשעת ההרשמה, לאחר הקניה קבלה, וסיכום קנייה, פרטים לגבי החרת מזומנים, מבצעים שווים, ופרסומות על פירות, שירותים, ואירועים חדשים, אא"כ יסמן הלקוח שאינו מעוניין באימיילים.

 • וכן סביר להניח שישלחו למזמין Cookies, וכן  Flash Cookiesעל מנת לשמור את האינפורמציה במחשב תוך כדי השמשות בדפדפן, פעולה זו תעזול לחברת פרוטלי כדי לדעת אם הלקוח ביקר כבר באתר ומה הוא קנה ובאיזו כמות, וככה נוכל להקל על חווית ההזמנה. אולם בלי קשר לחברת פרוטלי יכול כל אדם לחסום את קבלת ה Cookies בהגדרות הדפדפן שלו, אלא שחווית הקניה אולי ותוכל להיפגע.

 • בתחתית האתר שלנו תמצאו קישורים לפייסבוק, יוטיוב ואינסטגרם [או רשותות חברתיות אחרות שיבחרו או יוסרו עם הזמן] קישוריות אלו נועדו ג"כ להנעים את חווית המשתמש ע"י למידה על חברת פרוטלי בדרכים שונות, כבר בואר לעיל שחברת פרוטלי אינה לוקחת אחריות על חברות אחרות ע"ש, ועל התוכן ששולחות.

 • בעלי חברת פרוטלי שומרים לעצמם לחוד את קניינה הרוחני של האתר, הבעלות על המידע וידע, הלוגו וסימני המסחר, כל זכויות היוצרים, העיצוב באתר, השמות המסחריים, המתכונים, ורעיונות. 

 • חברת פרוטלי אינה מתירה העתקה או צילום בכל צורה שהיא בין בארץ ובין החו"ל הזכויות שמורות על פי דין תורה ועל פי דיני והחוקי הבין לאומיים.

 • כל תביעה או טענה הנוגעת לאתר זה תלקח לבית הדין הישראלי בלבד. 

 • תנאי השימוש כתובים בלשון זכר, אך מיועדים לכל משתמשת ומשתמש באתר.

 • וכן בכל פעם שהוזכר בתנאי השימוש המילה קונה, מזמין, גולש, משתמש, לוקח לקוח או מקבל הכוונה שווה.

 • . כגון מקום מגורים בשביל שנדע להיכן לשלוח את המוצר, מין, מספר הנפשות בבית ותאריך לידה בשביל מטרות שיווק, היסטוריית פרטי קנייה וההתעניינות כדי שע"י זכירת מוצריך האהובים נוכל להקל על חווית הרכישה. אימייל [דואר אלקטרוני fruitly10@gmail.com  כי לקבל פרסומות, הצעות עדכונים מבצעים ועוד, מ"מ זכותו של הגולש שלא לאפשר נתינת אימייל.

 • תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הובאו יחד במפרט זה כדי להקל על הקורא, שניהם חלים יחד ומהווים חלק בלתי ניפרד אחד עם השני בלי לגרוע מכוח מה שנכתב.

 • בכל אופן שיש סתירה בין הסעיפים או התנאים שהובאו לעיל, תהיה חברת פרוטלי היחידה שרשאית לבאר את כוונת הסעיפים ולפרשם בכל פירוש כדי שלא יסתרו.